Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020 (XI.16.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat polgármesterének 20/2020. (XI.16.) számú rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletében telepített hatáskörök visszavonásáról

Hatályos: 2020. 11. 17

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármesterének

20/2020. (XI.16.) számú rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletben telepített hatáskörök visszavonásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotom:

  1. §


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletben Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének bizottságaira (Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság és Pénzügyi és Gazdasági Bizottság) átruházott feladat és hatáskört a veszélyhelyzet fennállásának időtartamára visszavonom.


Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


Jelen rendelet 2020. november 17. napján lép hatályba és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott veszélyhelyzet fennállásának megszűnésének napján veszíti hatályát.


Szentlőrinc, 2020. november 9.
Koltai Péter                                                                                   dr. Tóth Sándor

             polgármester                                                                                    jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2020. november 16.

Kihirdetve: 2020. november 16. 12.00 órakor

                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                      jegyző