Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 30

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (II.15.) önkormányzati rendeleteA személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló

25/2000 (X. 26. ) önkormányzati rendelet

módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szabályozásáról szóló 25/2000. (X.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


1. §


Az alaprendelet 2/B. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


2/B. számú melléklet
Étkezési típusok

Étkezési nyersanyag norma Nettó Ft/fő/nap

Térítési díj Nettó Ft/fő/nap

Reggeli

64

64

Tízórai

70

70

Ebéd (menza)

220

220

Ebéd (alkalmazotti felnőtt)

252

454

Ebéd (vendég, felnőtt)

252

500

Vacsora (ellátott)

70

70

Vacsora (felnőtt)

70

272

Kollégium

578

578

Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)

354

354

Óvoda (tízórai,ebéd,uzsonna)

307

307

Bölcsőde

284

284

Diétás ebéd

393,7

393,7

Diétás napközi (tízórai,ebéd,uzsonna)

629,9

629,9            A fenti nyersanyagnormák és a térítési díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Záró rendelkezések

2. §


A rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, a rendeletben meghatározott díjakat 2016. április 1-jétől kell alkalmazni.
Szentlőrinc, 2016. február 11.  
Koltai Péter                                                                                 dr. Faragó Ágnes

  Polgármester                                                                                        jegyző
Záradék:


Elfogadva: 2016. február 11.

Kihirdetve: 2016. február 15.


                                                                                  dr. Faragó Ágnes

                                                                                         jegyző