Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 30 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


  a) kiadási főösszege:                                           1 127 945

  b) bevételi főösszege:                                          1 004 338


  A költségvetés a 123 607 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.A költségvetés bevételei

2.§Az alaprendelet  3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


 1. Az önkormányzat és intézményei működési bevételei         113 603
 2. Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                142 990                     
 3. Az önkormányzat költségvetési támogatása                         624 697                     
 4. Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra        110 760                     
 5. Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra      11 307
 6. Az önkormányzat felhalmozási bevételei                                    981
 7. Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa  123 607                    
A költségvetési kiadásai

3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:(1) Az önkormányzat személyi juttatásai                                    354 997                     

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                      76 540                         

 1. Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai  231 610
 2.  Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                 6 000
 3. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                         41 325                     
 4. Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                     21 192                     
 5. Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök         281 395                     

  8) Az önkormányzat tartaléka                                                    114 886                                                                             


  Záró rendelkezések

  4.§   A rendelet 2017. szeptember 30-án lép hatályba.  Szentlőrinc, 2017. szeptember 28.

    Koltai Péter                                                                                            dr. Faragó Ágnes

   polgármester                                                                                                      jegyző
  Záradék:


  Elfogadva: 2017. szeptember 28.

  Kihirdetve: 2017. szeptember 29.                                                                                                            dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                     jegyző