Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015 (XII.23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 23 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az alaprendelet  5.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


A rendelet  X. számú melléklete az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával.Záró rendelkezések


2.§


 A rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.Szentlőrinc, 2015. december 17.

Koltai Péter                                                                     dr. Faragó Ágnes

 polgármester                                                                          jegyző
Záradék:


Elfogadva: 2015. december 17.

Kihirdetve: 2015. december 18.
                                                                                                          dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                   jegyző