Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020 (XII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 22/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2020. 12. 31


Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete


a helyi adókról szóló 22/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:


  1. §


Nem lép hatályba Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. december 29-én.


Kihirdetve: 2020. december 30. napján                                                                                                          Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   Jegyző