Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020 (XII.30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2022. 01. 02

               

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete


a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendrőlSzentlőrinc Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak és a 9/2017. (V.19.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.


Az igazgatási szünet

2. §


(1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban a 2021. évi igazgatási szünet:


  1. a nyári időszakban: 2021. augusztus 9-től 2019. augusztus 22-ig,
  2. a téli időszakban: 2021. december 20-tól 2022. január 2-ig tart.


(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.


3. §


A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint kerül megtartásra:


  1. 2021. december 10. napján (pénteken)             8.00-12.00 – 13.00-16.00 között;
  2. 2021. december 11. napján (szombaton)         ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart.


Záró rendelkezések

4. §


E rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2. napján veszti hatályát.

Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző


Záradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2020. december 29-én.


Kihirdetve: 2020. december 30. napján


Dr. Tóth Sándor

                                                          Jegyző