Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja és a következőket rendeli el:1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


  a) költségvetési kiadási főösszege:                                             1 191 494

  b) költségvetési bevételi főösszege:                                            1 120 084


  A költségvetés a 71 410 pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.A költségvetés bevételei

2.§


Az alaprendelet  3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


 1. Az önkormányzat és intézményei működési bevételei                     120 081
 2. Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                           148 047
 3. Az önkormányzat költségvetési támogatása                                     603 227

  ebből működési célú                                           

  ebből felhalmozási célú                                      

 4. Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra                    221 379          
 5. Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra                 27 167                                                                    
 6. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei                                        184

  (7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa                 71 410A költségvetési kiadásai

3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:(1) Az önkormányzat személyi juttatásai                                                           418 331

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                                              92 573

 1. Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai                         266 532
 2. Az önkormányzat egyéb működési kiadásai, átadott pénzeszközök           276 747

  (6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                                         6 000

  (7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                                                 61 373

                    ebből beruházás          38 205

                    ebből felújítás             23 168

                              

  (8) Az önkormányzat tartaléka                                                                          69 939


  Záró rendelkezések

  4.§   A rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.  Szentlőrinc, 2016. szeptember 29.

  Koltai Péter                                                                     dr. Faragó Ágnes

   polgármester                                                                          jegyző


  Záradék:


  Elfogadva: 2016. szeptember 29.

  Kihirdetve: 2016. szeptember 30.
                                                                                                            dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                     jegyző

Mellékletek