Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 28 - 2019. 09. 29

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2019. (IX.27) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.(III.08.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


a) kiadási főösszege:                                           2 260 187

b) bevételi főösszege:                                          1 103 890


A költségvetés a 1 156 297 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.


A költségvetés bevételei


2.§


Az alaprendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


  1. Az önkormányzat működési bevételei                                  1 083 256

ezen belül:

Az önkormányzat és intézményei működési bevételei   132 562

Az önkormányzat közhatalmi bevételei                          156 334                     

Az önkormányzat költségvetési támogatása                   655 045

Az önkormányzat működési célú támogatásai                  12 356

Az önkormányzat elszámolásból származó bevételei          4 082                     

Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra  122 877

                 

  1. Az önkormányzat felhalmozási bevételei                                  20 634

ezen belül:

Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra  9 034

Az önkormányzat felhalmozási bevételei                         11 600


  1. Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa  1 156 297                 A költségvetési kiadásai


3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:  1. Az önkormányzat működési kiadásai                                            1 100 111

ezen belül:

Az önkormányzat személyi juttatásai                                         437 589                     

Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                           91 624                         

Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai        233 515

Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                        8 920

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai                       328 463


  1. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                                   149 132

ezen belül:

      beruházás                                                                                59 684

      felújítás                                                                                   89 448


  1. Az önkormányzat tartaléka                                                              988 244                     
  2. Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                                22 700                     


Záró rendelkezések


4.§


A rendelet 2019. szeptember 28. napján lép hatályba.

A rendelet 2019. szeptember 29. napján hatályát veszíti.


Szentlőrinc, 2019. szeptember 25.  Koltai Péter                                                                                 Dr. Tóth Sándor

 polgármester                                                                                           jegyző
Záradék:


Elfogadva: 2019. szeptember 26.

Kihirdetve: 2019. szeptember 27.

                                                                                                          Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   jegyző