Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete


a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól


Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.


2.§


  1. A rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen.
  2. Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:
  1. az érvényes közterület használati hozzájárulással és megállapodás alapján kialakított, belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben és
  2. a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi (pl. ünnepi, majális, egyéb) rendezvények.

3.§


Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

  1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontja szerinti terület, valamint az önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze (pl.: árkádok alatti terület).
  2. Szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszesital kivonatát és az ezek felhasználásával készült termékek, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.


    Záró rendelkezések

4.§


A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Koltai Péter                                                                                        dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                                             jegyző


Záradék:


Elfogadva: 2017. június 29.

Kihirdetve: 2017. június 30.
                                                                       dr. Faragó Ágnes

                                                                               jegyző