Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019 (X.24.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzatai rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 10. 24 - 2019. 11. 13

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete


A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja


 1. §


Az alaprendelet 58. §-a az alábbiak szerint módosul:


A képviselő-testület 2 (kettő) társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat, akik ellátják a polgármester által meghatározott feladat – és hatásköröket.


 1. §


Az alaprendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:


 • Koltai Péter polgármester
 • Dr. Győrvári Márk Pál
 • Földvári János Attila
 • Katona András Zoltán
 • Kovács Krisztina Tímea
 • May Gábor
 • Rácz Magdolna
 • Végh Gábor
 • Vörös Sára
 1. §


Az alaprendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:


Bizottságok feladat – és hatáskörei


1. Jogi – Ügyrendi és Humán Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)


1.1.      Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazásait.

1.2.      Lefolytatja az összeférhetetlenségi eljárást, vagyonnyilatkozat tételi eljárást.

1.3.      Meghatározza a saját működésének rendjét.

1.4.      Jóváhagyja az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, éves munkaterveit.

1.5.      Jóváhagyja a társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat.

1.6.      Elbírálja az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázatokat.

1.7.      Ellátja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokat, dönt a hatáskörébe utalt települési támogatásokról.

1.8.      Meghatározza a saját működésének rendjét.


2. Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság (tagjainak száma: 9 fő)


2.1.      Ellátja az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokat.


2.2.      Dönt a lakossági vízbekötési kérelmekről. 


2.3       Meghatározza a saját működésének rendjét.

2.4.      Az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet szerint és az ott meghatározott korlátozásokkal dönt az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról.


 1. §


Záró rendelkezések


Jelen rendelet 2019. október 24-én 14.00 órakor lép hatályba.
Koltai Péter                                                                          dr. Tóth Sándor

polgármester                                                                                      jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2019. október 24.

Kihirdetve: 2019. október 24. 13 óra 45 perckor


                                                                                                 dr. Tóth Sándor

                                                                                                          jegyző