Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02


Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő - testületének

16/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:

A lakás címe


Komfort

fokozatam2


Bérleti díj


Kategória

1

Attila u. 30.

komfortos

57

28.500


költségelvű bérlakás

2

Attila u. 67.

komfortos

49

24.500


költségelvű bérlakás

3

Erzsébet u. 10.

komfortos

54

17.400


költségelvű bérlakás


4

Erzsébet u. 10.

komfortos

67


15.000


szociális alapú bérlakás


5

Erzsébet u. 10.

komfortos

73

23.500


költségelvű bérlakás


6

Hunyadi u. 31.

komfortos

61

32.000


piaci alapú bérlakás

7

Kodolányi u. 13.


komfortos

73

40.000

piaci alapú bérlakás

8

Kossuth L. u. 9.

komfortos

48

24.000


költségelvű bérlakás

9

Madách u. 2/B. 0/1.

komfortos

49

24.500


költségelvű bérlakás

10

Madách u. 2/B. 0/2.

komfortos

42

21.000


költségelvű bérlakás

11

Madách u. 2/B. 0/3.

komfortos

30

15.000


költségelvű bérlakás

12

Madách u. 2/B. 0/4.

komfortos

30

15.000,- Ft


költségelvű bérlakás

13

Madách u. 2/B. 0/5.

komfortos

37

13.500


költségelvű bérlakás


14

Madách u. 2/B. 0/6.

komfortos

30

15.000,- Ft


költségelvű bérlakás

15

Madách u. 2/B. 0/7.

komfortos

42

21.000,- Ft


költségelvű bérlakás

16

Madách u. 2/B. 0/8.

komfortos

41

20.500


költségelvű bérlakás

17

Madách u. 2/B. 0/9.

komfortos

41

20.500


költségelvű bérlakás

18

Madách u. 2/B. 0/10.

komfortos

42

21.000


költségelvű bérlakás

19

Madách u. 2/B. I/11.

komfortos

49

24.500


költségelvű bérlakás

20

Madách u. 2/B. I/12.

komfortos

42

21.000


költségelvű bérlakás

21

Madách u. 2/B. I/13.

komfortos

30

15.000


költségelvű bérlakás

22

Madách u. 2/B. I/14.

komfortos

30

15.000


költségelvű bérlakás

23

Madách I. u.2/B. I/15.

komfortos

37

18.500


költségelvű bérlakás

24

Madách I. u. 2/B. I/16.

komfortos

30

15.000


költségelvű bérlakás

25

Madách I. u. 2/B. I/17.

komfortos

42

21.000


költségelvű bérlakás

26

Madách I. u. 2/B. I/18.

komfortos

41

20.500


költségelvű bérlakás

27

Madách I. u. 2/B. I/19.

komfortos

41

20.500


költségelvű bérlakás

28

Madách I. u. 2/B. I/20.

komfortos

42

21.000,- Ft


költségelvű bérlakás

29

Megye u. 3.

komfortos

60

-

felújítandó ingatlan, lakhatásra alkalmatlan

30

Megye u. 3.

komfortos

40

20.475


költségelvű bérlakás

31

Megye u. 3.

komfortos

76

19.200


költségelvű bérlakás

32

Megye u. 3.

komfortos

40

20.000


költségelvű bérlakás

33

Megye u. 3.

komfortos

32

22.500


költségelvű bérlakás

34

Munkácsy u. 9.

komfort nélküli

33

-

felújítandó ingatlan, lakhatásra alkalmatlan

35

Munkácsy u. 14.

komfortos

74

37.000


költségelvű bérlakás

36

Munkácsy u. 14.

komfortos

66

33.000


költségelvű bérlakás

37

Munkácsy u. 14.

komfortos

68

34.000


költségelvű bérlakás

38

Március 15 tér 4/B. IV/14.

összkomfortos

48

21.600

piaci alapú bérlakás

39

Pécsi u. 14/A. 2. emelet 8.

összkomfortos

57

10.000

szolgálati lakás


Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


Jelen rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2020. szeptember 24.
Koltai Péter                                                                                  dr. Tóth Sándor

           polgármester                                                                                         jegyzőZáradék:


E rendelet 2020. szeptember 24. napján került elfogadásra.

E rendelet 2020. szeptember 25. napján került kihirdetésre Szentlőrinc Városában.
                              

                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                                jegyző