Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéésről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 01 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete


Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról



Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


  a) kiadási főösszege:                                           1 381 265

  b) bevételi főösszege:                                          1 311 747


  1. A forrás hiány fedezete:

   Az előző évi pénzmaradvány                                   69 518                               



A költségvetés bevételei

2.§


Az alaprendelet  3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. §-a szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


 1. Az önkormányzat és intézményei működési bevételei                     122 318
 2. Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                           161 426
 3. Az önkormányzat költségvetési támogatása                                    824 590

  ebből működési célú                                                                    824 590

  ebből felhalmozási célú                                                                         0

 4. Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra                        6 000
 5. Az önkormányzat felhalmozási célra átvett bevételei                      182 276
 6. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei                                   15 137

  (7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa                 69 518





A költségvetési kiadásai

3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:



(1) Az önkormányzat személyi juttatásai                                                           430 320

(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                                              93 229

 1. Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai                         273 013
 2. Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                                             19 195
 3. Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök                                254 229

  (6) Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                                       20 594

  (7) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                                               226 269

                    ebből hiteltörlesztés, támogatási előleg visszafizetés                       123 722

                              

  (8) Az önkormányzat tartaléka                                                                          64 416


  Záró rendelkezések

  4.§


 1. A rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. december 1-jén lép hatályba.
 2. A rendelet 1.§-a, 2.§-a, 3.§-a visszamenőlegesen, 2015. szeptember 30-án lép hatályba.



  Szentlőrinc, 2015. november 26.





  Koltai Péter                                                                     dr. Faragó Ágnes

   polgármester                                                                          jegyző




  Záradék:


  Elfogadva: 2015. november 26.

  Kihirdetve: 2015. november 30.




                                                                                                            dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                     jegyző

Mellékletek