Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 8/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 02

                                                              


Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő - testületének

19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete


a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló

8/2018. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 8/2018. (V.3.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 5. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:


(4)         Jelen eljárás tárgyánál fogva illetékmentes eljárásnak minősül.


Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


Jelen rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2020. szeptember 24.
Koltai Péter                                                                                  dr. Tóth Sándor

            polgármester                                                                                         jegyző
Záradék:


E rendelet 2020. szeptember 24. napján került elfogadásra.


E rendelet Szentlőrinc Városában 2020. szeptember 25. napján került kihirdetésre.
                              

                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                                jegyző