Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.11.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról

Hatályos: 2021. 02. 12 - 2021. 02. 13


Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének

1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete


a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól


Szentlőrinc Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 2. § d) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:


Hivatali munkaidőn kívüli időpont: a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől eltérő időpont, amely nem eshet vasárnapra.


  1. §


Átmeneti és záró rendelkezések
Jelen rendelet 2021. február 12-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                              

                Koltai Péter                                                                                      dr. Tóth Sándor

                           Polgármester                                                                                             Jegyző


Záradék:

Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2021. február 10-én.


Kihirdetve: 2021. február 11-én


                                                                                                                                             Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                                                      Jegyző