Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01 - 2017. 07. 02

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeleteA Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


 1. §Az alaprendelet 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:Bizottsági tagok összetétele, névsora
Humán Bizottság:


 • A bizottság tagjai száma: 7 fő, ebből képviselő: 4 fő, külsős tag: 3 fő


 • Vörös Sára - bizottsági elnök
 • Petz Józsefné - bizottsági tag
 • May Gábor - bizottsági tag
 • Turi Zoltán - bizottsági tag
 • Balázsné Szűcs Marianna - bizottsági tag (külsős tag)
 • Kocsis Péter- bizottsági tag (külsős tag)
 • Sztojka Norbert- bizottsági tag (külsős tag)Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:


 • A bizottság tagjai száma: 6 fő, ebből képviselő: 4 fő, külsős tag: 2 fő


 • Végh Gábor - bizottsági elnök
 • May Gábor- bizottsági tag
 • Turi Zoltán- bizottsági tag
 • Varga Péter- bizottsági tag
 • Csendes István - bizottsági tag (külsős tag)
 • Vókó Árpád- bizottsági tag (külsős tag)

Jogi és Ügyrendi Bizottság:


 • A bizottság tagjai száma: 3 fő, ebből képviselő: 3 fő.


 • Kovács Henrietta - bizottsági elnök
 • Dr. Gyetván Ferenc -  bizottsági tag
 • Varga Péter - bizottsági tag
Záró rendelkezések

2. §


A rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Koltai Péter                                                                        dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                               jegyző


Záró rendelkezések


Elfogadva: 2017. június 29.

Kihirdetve: 2017. június 30.
                                                                                              dr. Faragó Ágnes

                                                                                                       jegyző