Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelete

Az " Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen" pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 29 - 2019. 06. 30

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete


Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 2. § 3. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:


hiányszakma: azon szakképzettség, amelyet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozatában annak határoz meg.


Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2019. június 27.


                       

           Koltai Péter                                                                       dr. Tóth Sándor

                       polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2019. június 27.

Kihirdetve: 2019. június 28.                                                                                                     dr. Tóth Sándor

                                                                                                             jegyző