Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 12. 31

                                               Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének

21/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelete


a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotom:

A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítom:


1. §A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép.

                                                                               KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ


A közszolgáltatásért fizetendő díj legmagasabb mértéke a 2021. évben 1850,- (Ezerhétszázötven) Ft/köbméter. A díj az áfa mértékét nem tartalmazza.2.  §


A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és jelen módosító rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2020. november 24.
              Koltai Péter                                                                                                                      dr. Tóth Sándor

polgármester                                                                                                                        jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2020. november 24.

Kihirdetve: 2020. november 24. 11.00 órakor


                                                                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                                                                      jegyző