Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 30 - 2019. 12. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2019. évi költségvetéséről szóló 10/2019.(III.08.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


1. §


Az alaprendelet  2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését ezer Forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:


a) kiadási főösszege:                                         2 339 123

b) bevételi főösszege:                                       1 182 826


A költségvetés a 1 156 297 ezer Ft pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.


A költségvetés bevételei


2.§


Az alaprendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III.sz. melléklete tartalmazza ezer Forintban meghatározva:


  1. Az önkormányzat működési bevételei                              1 155 772

ezen belül:

Az önkormányzat és intézményei működési bevételei          137 366

Az önkormányzat közhatalmi bevételei                                 165 447                    

Az önkormányzat költségvetési támogatása                         677 128

Az önkormányzat működési célú támogatásai                        12 356

Az önkormányzat elszámolásból származó bevételei               4 579                    

Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra         158 896

                 

  1. Az önkormányzat felhalmozási bevételei                             27 054

ezen belül:

Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra  15 454

Az önkormányzat felhalmozási bevételei                              11 600


  1. Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa       1 156 297                
A költségvetési kiadásai


3.§


Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:


Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:


  1. Az önkormányzat működési kiadásai                                        1 195 510

ezen belül:

Az önkormányzat személyi juttatásai                                                472 252                    

Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai                                   96 660                       

Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai        278 603

Az önkormányzat szociális célú kiadásai                                       5 730

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai                       345 246


  1. Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai                                  266 315

ezen belül:

      beruházás                                                                                  47 746

      felújítás                                                                                     216 049

      egyéb felhalmozási célú kiadás                                                   2 520


  1. Az önkormányzat tartaléka                                                           851 599        
  2. Megelőlegezés, finanszírozási kiadás                                            22 700                    


Záró rendelkezések


4.§


A rendelet 2019. november 30 –án lép hatályba és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2019. november 14.  Koltai Péter                                                                                          Dr. Tóth Sándor

  polgármester                                                                                               jegyző


Záradék:

Elfogadva: 2019. november 28.

Kihirdetve: 2019. november 29.

                                                                                                                     Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                               jegyző