Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelete

Az "Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen" ösztönző támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 29 - 2019. 06. 30

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete


Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 3. § 3. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:


hiányszakma: azon szakképzettség, amelyet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozatában annak határoz meg.


Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szentlőrinc, 2019. június 27.


                       


           Koltai Péter                                                                       dr. Tóth Sándor

                       polgármester                                                                            jegyző

Záradék:


Elfogadva: 2019. június 27.

Kihirdetve: 2019. június 28.


                                                                                             dr. Tóth Sándor

                                                                                                                 jegyző