Egerág község képviselő testületének 8/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 02 - 2018. 10. 03

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


Módosító rendelkezések

1.§


A rendeletnek az önkormányzati üzleti vagyonát meghatározó 3. mellékletének az alábbi sora hatályát veszti:

Napló sorszám

Település

 Hrsz

Fkép

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter. (m2)

Önk. %

Önk.tul. (m2)

170

Egerág

0129/8/ /

5

Telephely


4771

100

4771


2.§


A rendeletnek a közfeladat ellátása céljából a közfeladat ellátásához szükséges mértékben ingyenes használatba adott vagyonát meghatározó 4. sz. mellékeltének az alábbi sora hatályát veszti és az önkormányzati üzleti vagyonát meghatározó 3. sz. mellékeltébe kerül átvezetésre:

Napló sorszám

Település

 Hrsz

Fkép

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter. (m2)

Önk. %

Önk.tul. (m2)

38

Egerág

370/ 2/ /

5

Beépítetlen ter.


554

100

554


Záró rendelkezések

3.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hegyi Győző

polgármester

dr. Korossy Ildikó

jegyző


                                                                                                                        

A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2018. október 01.

dr. Korossy Ildikó

jegyző