Egerág község képviselő testületének 2/2019 (IV.9.) önkormányzati rendelete

a Településkép védelméről szóló 4/2018.(V.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 04. 10 - 2019. 04. 11

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) bekezdésében és a 12. § (2) bekezdés a) – h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2018.(V.07.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Hegyi Győző

polgármester

dr. Korossy Ildikó

jegyzőA rendelet kihirdetve:

Egerág, 2019. április 09.                                                                                                dr. Korossy Ildikó

                                                                       jegyző