Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 14/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2021. 02. 27


Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete


a településkép védelméről szóló

14/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről


Szentlőrinc Város Polgármestereként Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdése szerint a következőket rendelem el:


  1. §


Nem lép hatályba Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 14/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


Megalkotta: Szentlőrinc Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2021. február 25-én.


Kihirdetve: 2021. február 26. napján                                                                                                          Dr. Tóth Sándor

                                                                                                                   Jegyző