Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 ( II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 26 - 2018. 02. 27

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő testületének 2/2018. ( II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:


  1. §


Az alaprendelet 4. § (1) bekezdésének d) pontja és (2) bekezdése hatályát veszti.


  1. §


Az alaprendelet 7. § (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:


  1. Az önkormányzati tulajdonú lakásokra vonatkozó szerződéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg.


  1. §


Az alaprendelet 7. § (3) bekezdése, illetve 12. § (4) bekezdése hatályát veszíti.


  1. §


Az alaprendelet 11. § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul.


  1. A piaci alapon bérbeadott lakás bérleti díját a Humán Bizottság állapítja meg.
  1. §


Ahol az alaprendelet „Kezelőt” említ, ott a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalt kell érteni.
Átmeneti és záró rendelkezések

  1. §


(1) A rendelet 2018. február 26-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet előírásait a folyamatban levő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.


Szentlőrinc, 2018. február 22.
                       

             Koltai Péter                                                             dr. Tóth Sándor

                       polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2018. február 22.

Kihirdetve: 2018. február 26.


                                                                                              dr. Tóth Sándor

                                                                                                       jegyző