Egerág község képviselő testületének 5/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

a Mezei őrszolgálatról szóló 15/2006.(XII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Hatályos: 2018. 04. 30 - 2018. 05. 01

Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Hatályon kívül helyező rendelkezések


Hatályát veszti Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezei őrszolgálatról szóló 15/2006.(XII.29.) önkormányzati rendelet.


2.§ 

Hatályba léptető rendelkezések


(1)    Ezen rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba, a hatálybalépést követő napon a rendelet hatályát veszti.

(2)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.                        Hegyi Győző                                                  dr. Korossy Ildikó

                        polgármester                                                              jegyző
A rendelet kihirdetve:

Egerág községben, 2018. április 27. napján.
                                                                                                                              dr. Korossy Ildikó

                                                                                                                                        jegyző