Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2018. 10. 01

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletea nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:


1. §A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép.                                                           KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJA közszolgáltatásért fizetendő díj legmagasabb mértéke a 2017. évben 1618,(Ezerhatszáztizennyolc)-Ft/köbméter.

A díj az ÁFA mértékét nem tartalmazza.2.  §


A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


Szentlőrinc, 2016. december 15.
Koltai Péter                                                                                       dr. Faragó Ágnes

polgármester                                                                                           jegyzőZáradék:


Elfogadva: 2016. december 15.

Kihirdetve: 2016. december 16.
                                                                                                            dr. Faragó Ágnes

                                                                                                                      jegyző