Egerág község képviselő testületének 4/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 02

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012. (III.29.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


R. 3. sz. melléklete – üzleti vagyon- 45. Napló sorszámmal megjelölt ingatlana törlésre kerül.


2.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
                        Rácz János                                                Dr. Halmos Barbara

                        polgármester                                                         jegyző
A rendelet elfogadva:

Egerág, 2021. február 26.


A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2021. március 01.