Egerág Község Önkormányzata

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2013.(XII.18.) Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 01. 28

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzat rendelet 2014. január 01. napján hatályát veszti.


2.§


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temető fenntartásáról és a temetkezési rendjéről szóló 16/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelete hatályos.


  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                       Hegyi Győző                                               Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna

                       polgármester                                                                  jegyző
A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2014. január 27.
P.H.               
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna

         jegyző

Mellékletek