Egerág község képviselő testületének 5/2019 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 30 - 2019. 05. 01

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§


Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012.(III. 29.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete -forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon- 43. Napló sorszámmal megjelölt adatainak helyébe az alábbiak lépnek:Napló sorszám

Település

 Hrsz

Fkép

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter. (m2)

Önk. %

Önk.tul. (m2)

43

Egerág

399/ 21/ /

1

helyi közút


11175

100

111752.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Hegyi Győző

polgármester

dr. Korossy Ildikó

jegyző


                                                                                                                        


A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:

Egerág, 2019. április 29.

dr. Korossy Ildikó

                                                                                                                                               jegyző