Egerág község képviselő testületének 11/2020 (XI.16.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 17

Egerág község képviselő testületének 11/2020 (XI.16.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet az alábbi 6/A §-al egészül ki:

„6/A. § A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnek további feltétele a Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, az adott eseményre vonatkozó díj befizetésének igazolása.”

2. § A rendelet 8. § (3)-(4) bekezdése hatályát veszti.

3. § (1) A rendelet 1. sz melléklete helyébe 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe 2. melléklet lép.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett anyakönyvi események tekintetében kell alkalmazni.

Rácz János
polgármester

Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

üres cím

Egerági, Kisherendi lakóhellyel rendelkező

Közigazgatási területen kívüli lakóhellyel rendelkező

Hivatali munkaidőben Terembérlet

0

10.000,-

Hivatali munkaidőn kívül teremben

0

10.000,-

Hivatali helyiségen kívül

10.000,-

10.000,-

2. melléklet

üres cím

A házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető évente az illetményalap 100%-ának megfelelő összegben jogosult formaruha használatra.

Az anyakönyvi eseményeken közreműködő kisegítő személyzet az illetményalap 50%-ának megfelelő összegben jogosult formaruha használatra.