Egerág község képviselő testületének 2/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 17 - 2021. 02. 18

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012. (III.29.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


R. 3. sz. melléklete – üzleti vagyon- 45. Napló sorszámmal megjelölt adatainak helyébe az alábbiak lépnek:

Napló sorszám

Település

 Hrsz

Fkép

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter. (m2)

Önk. %

Önk.tul. (m2)

45

Egerág

07/1 / /

5

kert és egyéb épület


0.1499

100

0.1499


2.§


R. 3. sz. melléklete – üzleti vagyon- 45/1 Napló sorszámmal egészül ki:

Napló sorszám

Település

 Hrsz

Fkép

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter. (m2)

Önk. %

Önk.tul. (m2)

45/1

Egerág

07/2 / /

5

kert


0.1474

100

0.1474


3.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
                        Rácz János                                                 Dr. Halmos Barbara

                        polgármester                                                        jegyző
A rendelet kihirdetve:

Egerág, 2021. február 17.

                                                                                              Dr. Halmos Barbara

                                                                                                          jegyző