Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Hatályos: 2013. 04. 26

A Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 Hatály


1.§

E rendelet hatálya kiterjed

 1. Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési intézményei (Petőfi Sándor ÁMK, Petőfi Sándor Általános Iskola, Katica Óvoda)
 2. Rábapatona Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
 3. Rábapatona Község Önkormányzata

2012. évi költségvetésének végrehajtására

 A 2012. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege


2.§


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


368 504 E Ft


Költségvetési bevétellel366 060 E Ft

Költségvetési kiadással


16 062 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

A rendelet mellékletei


3.§


A 2. § szerinti bevétel – kiadás előirányzati és teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint fogadja el:


 1.  Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


 1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


3. Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,6.1.  7., 7.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


4. A Petőfi Sándor ÁMK bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. és  8.1 számú mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá.


5. A Petőfi Sándor Általános Iskola és a Katica Óvoda mint önállóan működő  költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9., 9.1., 10. és a 10.1.  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


6. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


7.A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


8. A (7) bekezdés szerinti pénzmaradvány részletezését


 1. az Önkormányzat (összesen) 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 13. melléklet,
 2. az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 14. melléklet,
 3. a Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 15. melléklet,
 4. a Petőfi Sándor Általános Iskola 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 16. melléklet,
 5. a Katica Óvoda 2012. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 17. melléklet tartalmazza.


9. A képviselő-testület az


 1. önkormányzat összevont 2012. évi könyvviteli mérlegét a 18. mellékletnek megfelelően,
 2. önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét a 19. mellékletnek megfelelően,
 3. a Polgármesteri Hivatal  2012. évi  könyvviteli mérlegét a 20. mellékletnek megfelelően,
 4. a Petőfi Sándor Általános Iskola 2012. évi  könyvviteli mérlegét a 21.mellékletnek megfelelően,
 5. a Katica Óvoda  2012. évi  könyvviteli mérlegét a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


10.  A képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi jelentését a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. §


 1. A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


2. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.