Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 14/2020.(XII.15.) rendelete

a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 12. 31

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyett - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Rábapatona Község polgármestere a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


A rendelet hatálya a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §


A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 46.380,- Ft.


3. §


(1 ) Jelen rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba


(2) Ez a rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti