Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelete

a középületek fellobogózásáról

Hatályos: 2004. 05. 01

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezések használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. Törvény 21.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Rábapatona község középületeinek az állami és nemzeti ünnepeken, továbbá egyéb alkalommal történő fellobogózásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Rábapatona község közigazgatási területén lévő középületek fenntartóira, az önkormányzat intézményeire.

A középületek fellobogózásának részletes szabályai


2.§


 1. Ünnepi zászlódíszt kell alkalmazni
  1. március 15-én,
  2. augusztus 20-án,
  3. október 23-án,
 2. Ünnepi zászlódíszt kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor azt a képviselő-testület külön határozattal elrendeli.
 3. Országos gyász elrendelése esetén a középületekre fekete, vagy gyász-szalaggal ellátott nemzeti színű zászlót kell kitűzni.

3.§


 1. A településen lévő középületeket, önkormányzati intézményeket a 2.§. (1) bekezdésében meghatározott ünnepeken és esetekben nemzeti színű zászlóval és a község zászlójával kell fellobogózni.
 2. A község zászlójának használatára a képviselő testületnek a község jelképeiről és a jelképek használatáról szóló rendeletének előírásait kell alkalmazni.

4.§


 1. A középületeket a zászlókon kívül az alkalomhoz illően és a lehetőséghez képest egyéb más módon is lehet díszíteni.
 2. A középületek, önkormányzati intézmények kötelező fel lobogózása esetén a zászlókat az ünnepet (eseményt) megelőző nap 14 óráig kell kitűzni. A zászlók és egyéb díszítő elemek az ünnepet (eseményt) követő első munkanap délelőtt 10 óráig távolítandók el.
 3. E rendeletben megjelölt ünnepek esetén, a középületek fenntartói, továbbá az önkormányzati intézmények vezetői minden külön felhívás nélkül, illetőleg a 2.§. (2) bekezdése alapján hozott egyei képviselő-testületi döntésnek megfelelően külön felhívásra kötelesek az előírt zászlódíszt alkalmazni.

Záró rendelkezések


5.§


Ez a rendelet 2004. május 1-én lép hatályba.