Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2020. 12. 31

A Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja.

  1. §


Rábapatona Község Önkormányzata az illetékességi területén e rendeletével bevezeti a magányszemélyek kommunális adóját.

2. §


Az adó mértéke adótárgyanként és évente 12.000.- Ft.

3. §


  1. Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.
  2. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.