Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.1.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 27

Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 Hatály


1.§


E rendelet hatálya kiterjed

  1. Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési intézménye (Rábapatonai Katica Óvoda)
  2. Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
  3. Rábapatona Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésének végrehajtására.

 A 2017. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege


2.§


Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


290.855 E Ft költségvetési bevétellel, 48.881 E Ft finanszírozási bevétellel,

208.756 E Ft költségvetési kiadással, 74.322 E Ft finanszírozási kiadással

56.658 E Ft záró számla maradvánnyalhagyja jóvá.

A rendelet mellékletei


3.§


A 2. § szerinti bevétel – kiadás előirányzati és teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint fogadja el:


  1. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2. Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kötelező kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.2 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


3. Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önként vállalt kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.3 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4. A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


  1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


2.  Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


3.  Az Önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, az Önkormányzat kötelező feladatainak teljesítését a 6.2, az Önkormányzat önként vállalt feladatainak teljesítését a 6.3, az Önkormányzat államigazgatási feladatainak teljesítését a 6.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


4. A Polgármesteri Hivatal összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1, a Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak teljesítését a 7.2, a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak teljesítését a 7.3, a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak teljesítését a 7.4 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


 5. A Katica Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1 számú, kötelező feladatainak teljesítését a 8.1.1, önként vállalt feladatainak teljesítését a 8.1.2, államigazgatási feladatainak teljesítést a 8.1.3 számú mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá.


6. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványának alakulását a 9). melléklet szerint hagyja jóvá.


7. A képviselő-testület az


  1. önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét a 10. mellékletnek megfelelően,


b. a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal 2017. évi könyvviteli mérlegét a 11. mellékletnek megfelelően,


c. a Rábapatonai Katica Óvoda 2017. évi könyvviteli mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően

hagyja jóvá.


8. Tájékozató táblák:


a) 1. számú tájékoztató tábla Rábapatona Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege.


b) 2. számú tájékoztató tábla a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban


c) 3. számú tájékoztató tábla az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban


d) 4. számú tájékoztató tábla az adósság állomány alakulásáról


e) 5. számú tájékoztató tábla az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról


f) 6. számú tájékoztató tábla a 2017. év során céljelleggel jutatott támogatásokról


g) 7.1. számú tájékoztató tábla a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről


h) 7.2. számú tájékoztató tábla a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


i) 7.3. számú tájékoztató tábla az érték nélkül nyilvántartott eszközökről


j) 7.4. számú tájékoztató tábla a függő követelésekről és kötelezettségekről


k) 8. számú tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása


l) 9. számú tájékoztató tábla a pénzeszközök változásának levezetése

5. §


1.  A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


2. Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.