Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (IX.24..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 25

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet)  3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2020. évi költségvetést - beleértve a költségvetési szerveit is – a rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


 „(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. „


3. §


Hatályát veszti a Rendelet 14. § (10) bekezdése.


4. §


Hatályát veszti a Rendelet 14. § (13) bekezdése.

5. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1a. melléklete helyébe e rendelet 1a. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3a melléklete helyébe e rendelet 3a. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 4a. melléklete helyébe e rendelet 4a. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4b. melléklete helyébe e rendelet 4b. melléklete lép.

(9) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(10) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


6. §


E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
p.h.


Szvétek Lajos Róbert                                                    Pápay László Imre

                               polgármester                                                                                                    jegyzőZáradék:


A fenti rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 24.

Pápay László Imre

jegyző

Mellékletek