Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 06

A Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Hatály

1.§

E rendelet hatálya kiterjed

 1. Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési intézménye (Rábapatonai Katica Óvoda)
 2. Rábapatona Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal
 3. Rábapatona Község Önkormányzata

2013. évi költségvetésének végrehajtására.

A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege

2.§


Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


364 547 E Ft


Költségvetési bevétellel

373 921 E Ft


Költségvetési kiadással


2 679 E Ft

Helyesbített maradvánnyal


hagyja jóvá.

A rendelet mellékletei

3. §


A 2. § szerinti bevétel – kiadás előirányzati és teljesítési adatok részletezését az alábbiak szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1)  Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,6.1.  7., 7.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4)  A Katica Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. és  8.1 számú mellékletekben foglaltaknak szerint hagyja jóvá.


(5)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 9.1., 9.2., 9.3.és 9.4 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6)  A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(7)   A (6) bekezdés szerinti pénzmaradvány részletezését

 1. az Önkormányzat (összesen) 2013. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 14. melléklet,
 2. az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 12. melléklet,
 3. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 11. melléklet,
 4. a Katica Óvoda 2013. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 13. melléklet

tartalmazza.


(8) A képviselő-testület az

 1. önkormányzat összevont 2013. évi könyvviteli mérlegét a 18. mellékletnek megfelelően,
 2. önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegét a 17. mellékletnek megfelelően,
 3. a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal 2013. évi könyvviteli mérlegét a 16. mellékletnek megfelelően,
 4. a Rábapatonai Katica Óvoda 2013. évi könyvviteli mérlegét a 15. mellékletnek megfelelően

hagyja jóvá.


(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.