Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete a Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 27

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete


a Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kéleshalom Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kéleshalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 1a. melléklete helyébe e rendelet 1a. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) A Rendelet 2a. melléklete helyébe e rendelet 2a. melléklete lép

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3a. melléklete helyébe e rendelet 3a. melléklete lép.

(7) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4a. melléklete helyébe e rendelet 4a. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4b. melléklete helyébe e rendelet 4b. melléklete lép.

(10) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(11) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


2. §


E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
p.h.


Szvétek Lajos Róbert                                                  Pápay László Imre

                         polgármester                                                                      jegyzőZáradék:


A fenti rendelet kihirdetve: 2021. II.26.

Pápay László Imre

jegyző