Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(I.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, a 4/2016. (VIII.16.) rendelettel módosított 2/2016. (II.16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 25

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:


1. §.


A költségvetési rendelet rendelet 3. §.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 92.374.427. forintban, a Karancsberényi Margaréta Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 14.607.361 forintban állapítja meg.


2. §.


A költségvetési rendelet 3.§.(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) A Képviselő-testület a költségvetés 92.374.427 Ft főösszegen belül a Karancsberény Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                   264.000 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                   4.630.896 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                     81.355.830 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                    10.752.186 Ft-ban

            Működési célú támogatás                                          58.727.736 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB                             58.664.736 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK                                   63.000 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                     10.676.400 Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                  1.199.508 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                  68.464.669 Ft-ban

            személyi juttatás                                                         20.225.910 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                       3.709.955 Ft-ban

            Dologi kiadások                                                          24.200.347 Ft-ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     5.649.870  Ft-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                       14.678.587 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                            112.462 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                                    6.397.549 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                                    8.168.576 Ft-ban

- tartalékot                                                                                3.010.555 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                            16.268.307 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                       10.754.597 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                 10.754.597 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                   0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                          10.754.597 Ft-ban


A Képviselő-testület a költségvetés 14.607.361 Ft főösszegen belül a Karancsberényi Margaréta Óvoda kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                             0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                              0 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                     14.299.189 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                         293.189 Ft-ban

            Egyéb működési célú támogatás                                              0 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB                                            0 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK                                            0 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                                   0 Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                14.006.000 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                  14.607.361 Ft-ban

            személyi juttatás                                                           9.217.000 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                       2.634.000 Ft-ban

            Dologi kiadások                                                            2.756.361 Ft.ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                 0 Ft-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                                     0 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                                       0 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                                                 0 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                                                 0 Ft-ban

- tartalékot                                                                                             0 Ft-ban

-. finanszírozási kiadás                                                                          0 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                            308.172 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                      308.172 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                    0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                               308.172 Ft-ban3. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Karancsberény, 2017. január 23.            Lantos Ibolya                                                                  Csabainé Freistág Erzsébet

                 Jegyző                                                                                   Polgármester
Jelen rendelet kihirdetve.


Karancsberény, 2017. január 24.               Lantos Ibolya            

                  Jegyző