Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 17

1. §


(1) 2014. II. negyedévéig pótelőirányzatként biztosított állami támogatás  miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


           4 842 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


           4 842 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2014. évi


módosított költségvetési bevételét

   61 152 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

   61 152 E Ft-ban
állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


   54 276 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

    6 194 E Ft

Személyi juttatások

    1 645 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

   16 876 E Ft

Dologi kiadások

   15 458 E Ft

Társadalom – és szociálpolitikai juttatások

   14 103 E Ft

Egyéb működési célú kiadások                                

                       0 E Ft          

ebből:  Elvonások befizetések

     7 423 E Ft

  •       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

     6 680 E Ft

-           Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

      4 552 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

     1 307 E Ft

Beruházások

            0 E Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

     3 245 E Ft

Felújítások

            0 E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

            0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

            0 E Ft

  •  ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

      2 324 E Ft

Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


   51 342 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


    9 883 E Ft

Intézményi működési bevételek  31 966 E Ft

  31 966 E Ft

            0 E Ft 

     9 493 E Ft  

             0 E Ft

            0 E Ft

            0 E Ft

            0 E Ft

            0 E Ft


Egyéb működési célú támogatások

  • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n belülről
  • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n kívülről

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási  költségvetés módosított bevételei

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási bevételek

  • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
  • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről


       9 810 E Ft

Finanszírozási bevételek 


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2. §(1) Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Karancsberény, 2014.szeptember 15...............................................

.........................................

jegyző

polgármesterA rendelet kihirdetve.Karancsberény, 2014. szeptember 16.
                                                                                                 Lantos Ibolya

                                                                                                      jegyző

Mellékletek