Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 27

Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 91. §. 1.bek.-ben biztosított jogkörében a 2015 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §.


 (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzati Hivatalra, Karancsberényi Margaréta óvodára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.


2. §.


 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:


a) Önállóan működő de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

             - Karancsberényi Margaréta óvoda 2014.09 hótól


b.) Társulásos formában – megállapodás alapján-ellátott feladatok:

            - Általános iskolai oktatás – Mocsáry Antal Körzeti Ált. és Műv. Iskola,

                                                         Karancslapujtő

- Óvodai nevelés – Egyházasgerge-Karancsberény Óvodai Társulás, Egyházasgerge 2014.01 – 2014.08 hóig

- Igazgatási feladatok – Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal

            - Fogorvosi ellátás – Községi Önkormányzat, Karancslapujtő


(2) A címrendet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.10) rendelete határozta meg.

Az Önkormányzati Hivatal és az óvoda dologi kiadása külön-külön önálló címet alkotnak.      .A nem intézményi kiadások a 3 sz. melléklet szerinti felsorolásban ugyancsak külön-külön címet alkotnak.


3. §.(1) Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.1, 1.2.,2.1,2.2 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

104.447 e Ft összbevétellel,

93.694 e Ft összkiadással

jóváhagyja.


Karancsberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karancsberényi Margaréta óvoda vonatkozásában a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8.1, 8.1.1  számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

17.431 e Ft összbevétellel,

17.123 e Ft összkiadással

jóváhagyja.


 (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként 6.1 és 6.2  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el, az Óvoda bevételeit és kiadásait pedig a 8.1 és 8.1.1 mellékletben foglaltak szerint.


4. §.


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi tényleges átlaglétszámát 12 főben hagyja jóvá, a Karancsberényi Margaréta óvoda átlaglétszámát 3 főben hagyja jóvá.


5. §


(1) A felújítási kiadások teljesítését 4.115 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


(2) A beruházási kiadások teljesítését 944 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


6. §.


(1) Az önkormányzat 5.511 e Ft tartalékot használt fel, többek között programok és civil szervezetek támogatására, kisebb eszközbeszerzésre.


7. §.


Az önkormányzat 2015. évben Európai Uniós projektje nem volt (5. sz. melléklet szerint).


8. §.


(1)   Az önkormányzat költségvetési maradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.


9. §.


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


10. §.


Az önkormányzatnak nem volt hitelállománya (3.számú tájékoztató tábla)

az adósságállományt pedig a 4. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.
11. §.


Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 2. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.


12. §.


Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerint vagyonát a 7.1., 7.2 számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 396.598 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.2. sz. melléklet szerint fogadja el.


13. §.


Az önkormányzat 2014-2015 évi bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1.számú tájékoztató tábla tartalmazza.14. §.


Az önkormányzat által támogatott civil szervezeteket a 6. számú tájékoztató tábla mutatja be.15. §.


A tényleges feladatmutatók alapján elvégzett normatív elszámolás ( beszámoló 11/C űrlap) alapján az önkormányzatnak 111.246 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett és kamatalapba nem tartozik.Záró rendelkezések

                       

14. §.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Karancsberény, 2016. április 25. Csabainé Freistág Erzsébet                                                                      Lantos Ibolya   

       polgármester                                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve:


Karancsberény, 2016. április 26.                                                                                                                   Lantos Ibolya

                                                                                                                       jegyzőMellékletek