Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(VI.20.) önkormányzati rendelete

a "Közszolgálati Tisztviselők Napjáról"

Hatályos: 2019. 06. 21

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a „Közszolgálati Tisztviselők Napja”, július 1-je, munkaszüneti nap.


Záró rendelkezés

2. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Mellékletek