Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 12

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 2/2014. (II.18.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:


1. §


A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított Karancsberény község önkormányzat fejezet


Költségvetési bevételét


0 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


  0 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2014. évi


módosított költségvetési bevételét

66.581 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

66.581 E Ft-ban
állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


Karancsberény Község Önkormányzat fejezet esetében


             54169 E Ft  

Működési költségvetés módosított kiadásai

    6 093 E Ft

Személyi juttatások

    1 645 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

   20640 E Ft

Dologi kiadások

   12 793 E Ft

Társadalom – és szociálpolitikai juttatások

   12998 E Ft

Egyéb működési célú kiadások                                

                       0 E Ft          

ebből:  Elvonások befizetések

     6530 E Ft

  •       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

     6468 E Ft

-           Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

      4577 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

     1142 E Ft

Beruházások

            0 E Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

     3 435 E Ft

Felújítások

            0 E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

            0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

            0 E Ft

3991 E Ft

  •  ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

Finanszírozási kiadások

3844 E Ft

Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


Karancsberény Község Önkormányzat fejezet esetében


   53052 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


    10266 E Ft

Intézményi működési bevételek  32847 E Ft

32847 E Ft

            0 E Ft 

     9962 E Ft  

398 E Ft

            307 E Ft

            69 E Ft

            69 E Ft

            0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások

  • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n belülről
  • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n kívülről

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási  költségvetés módosított bevételei

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási bevételek

  • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
  • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről


       13130 E Ft

Finanszírozási bevételek 


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Karancsberény, 2015. február 09.
..............................................

.........................................

jegyző

PolgármesterA rendelet kihirdetve:


Karancsberény, 2015. február 10.
                                                                                              Lantos Ibolya

                                                                                                     jegyző