Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.18.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 21

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 2/2014. (II.18.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:


1. §


A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított Karancsberény község önkormányzat fejezet


Költségvetési bevételét 


 4.242 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


  4.242 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2014. évi


módosított költségvetési bevételét

66.581 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

66.581 E Ft-ban
állapítja meg.


Karancsberényi Margaréta Óvoda fejezet


Költségvetési bevételét


           -807 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


           -807 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2014. évi


módosított költségvetési bevételét

4.274 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

4.274 E Ft-ban
állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


Karancsberény Község Önkormányzat fejezet esetében


             53114 E Ft  

Működési költségvetés módosított kiadásai

    6 093 E Ft

Személyi juttatások

    1 645 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

   19585 E Ft

Dologi kiadások

   12 793 E Ft

Társadalom – és szociálpolitikai juttatások

   12998 E Ft

Egyéb működési célú kiadások                                

                    0 E Ft          

ebből:  Elvonások befizetések

     6530 E Ft

 •       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

     6468 E Ft

-           Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

      4577 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

     1142 E Ft

Beruházások

            0 E Ft

 • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

     3 435 E Ft

Felújítások

            0 E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

            0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

            0 E Ft

3991 E Ft

 •  ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

Finanszírozási kiadások

4899 E Ft

Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


Karancsberényi Margaréta Óvoda fejezet esetében


             4274 E Ft  

Működési költségvetés módosított kiadásai

    2353 E Ft

Személyi juttatások

    818  E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

   1 103 E Ft

Dologi kiadások

   0 E Ft

Társadalom – és szociálpolitikai juttatások

   0 E Ft

Egyéb működési célú kiadások                                 

                 0 E Ft          

ebből:  Elvonások befizetések

     0 E Ft

 •       Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

     0 E Ft

-           Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

      0 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

     0 E Ft

Beruházások

            0 E Ft

 • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

     0 E Ft

Felújítások

            0 E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

            0 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

            0 E Ft

0 E Ft

 •  ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

Finanszírozási kiadások

      0 E Ft

Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


Karancsberény Község Önkormányzat fejezet esetében


   53052 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


    10264 E Ft

Intézményi működési bevételek  32848 E Ft

  32848 E Ft

            0 E Ft 

     9962 E Ft  

398 E Ft

            307 E Ft

            69 E Ft

            69 E Ft

            0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások

 • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n belülről
 • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n kívülről

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási  költségvetés módosított bevételei

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási bevételek

 • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
 • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről


       13131 E Ft

Finanszírozási bevételek 


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


Karancsberényi Margaréta Óvoda fejezet esetében


   282 E Ft

Működési költségvetés módosított bevételei


    283 E Ft

Intézményi működési bevételek  0 E Ft

  0 E Ft

            0 E Ft 

0 E Ft 

             0 E Ft

            0 E Ft

            0 E Ft

            0 E Ft

            0 E Ft

Egyéb működési célú támogatások

 • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n belülről
 • ebből: Működési célú támogatások ÁH-n kívülről

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási  költségvetés módosított bevételei

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási bevételek

 • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
 • ebből: Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről


3991 E Ft

Finanszírozási bevételek 


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Karancsberény, 2015. január 19.
Lantos Ibolya

Csabainé Freistág Erzsébet

jegyző

polgármesterA rendelet kihirdetve.


Karancsberény, 2015. január 20.                                                                                              Lantos Ibolya

                                                                                                  jegyző