Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Hatályos: 2016. 05. 31

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §


A rendelet hatálya Rábapatona Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.

2. §


A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

3. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

4. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Rábapatona Község Önkormányzatának a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1995.(VI.26.) rendelete hatályát veszti.