Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(I.13.) önkormányzati rendelete

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (I.13.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 10/2018 (VII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 15

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2021 (I.13.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről

szóló 10/2018 (VII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 10/2018 (VII.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 17. §-ának számozása 15. §-re, a 19. § számozása 16. §-ra, 21. § számozása 17. §-re, a 22. § számozása 18. §-ra változik.


  1. §


Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A szabályok megsértése miatt – a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva – Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal Jegyzője folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a közigazgatási bírságot.”

  1. §


Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül – a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon, vagy átutalással Bogyiszló Község Önkormányzatának 70600140-11079477.számú számlájára kell kiegyenlíteni.”
Hatályát veszti az R. 6. § (4) és (5) bekezdése.
Hatályát veszti az R. 11. § (1) bekezdés b) és g) pontja.
Hatályát veszti az R. 12. § (1) bekezdés e.), f.), g.), h.), i.) és k) pontja.
Hatályát veszti az R. 13. § (1) bekezdés b.) pontja.Hatályát veszti az R. 11. alcíme és 14. § -a.
Hatályát veszti az R. 17. § (1) bekezdés c.), d.), e.) pontja.


  1. §


Hatályát veszti az R. 15. alcíme és 18. § -a.


  1. §


Hatályát veszti az R. 17. alcíme és az R. 20. §-a.


Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.                   Tóth István                                                                   Tóth Adrienn

                   polgármester                                                                      jegyző


A kihirdetés napja: 2021. január 14.

A levétel napja: 2021. január …….                                       Tóth Adrienn, jegyző