Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (XII.15.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2014. 12. 15 - 2017. 08. 30

Gölle Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Gölle Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92§ kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

(1) E rendelet Gölle Község Közigazgatási határán belül lakcímmel rendelkező választópolgárokra terjed ki.
(2) A rendelet célja a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szüksége választópolgárok számának meghatározása.  

Gölle Község Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a településen lakcímmel rendelkező választópolgárok 20 %-a kezdeményezi. 

A településen lakcímmel rendelkező választópolgárok az 1. számú melléklet szerinti
ajánlóíven tüntethetik fel aláírásukat, mellyel támogatják a népszavazás elrendelését.

A fent nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi CCXXXVIII. törvény VI. fejezetének
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

E rendelet 2014. december 15-én lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Gölle Község Önkormányzatának 8/1995 (VIII.14.) sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről.

Gölle, 2014. december 8.


Kovács Ernő                                                                        Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

 polgármester                                                                                            jegyző 


A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Gölle, 2014. december .12.


Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

jegyző