Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.2.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.2.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2014. 09. 02 - 2015. 09. 14

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (IX.2.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójárólGölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Gölle Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó alanya


2. §


Az adó alanya a külön jogszabályban[1] meghatározott adóalannyal azonos.

Az adó tárgya


3. §


  1. Lakás (lakóépület).
  2. A nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga.

b)  A külterületen kizárólag az egyéb (présház, pince) épület.

c)A és

d) üzlet, a műhelyépülete.


Az adó mértéke


4. §


Az adó évi mértéke:


  1. Lakás esetén:                                              7.000,- Ft,

b)    Külterületi egyéb épület esetén:                 500,- Ft,

  1. Garázs és gépjárműtároló esetén:               1.000,- Ft,
  2. Üzlet, műhely esetén adótárgyaként:        5.000,- Ft,
  3. Lakásbérleti jog esetén:                             1.300,- Ft,

Adómentesség


5. §


(1) Adómentes a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, amely után építményadót fizet.Záró rendelkezések


6. §


(1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. szeptember 2. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 1/2011. (I. 11.) számú önkormányzati rendeletének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16-21. §-ai.

                                                                                Kovács Ernő

                              jegyző                                                               polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2014. szeptember 1.


Gölle, 2014. augusztus 29.   jegyző


[1]

A helyi adókról szóló 1990. évi  C. törvény 24. §.