Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 23


Sörédközség  Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. §  Söréd község Önkormányzat Képviselő-testülete Söréd község közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 5.§-ban felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a helyi iparűzési adót vezeti be.

                                                                    


Az adókötelezettség ,az adó alanya,adómentesség2. §[1] Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

3. § (1)[2][3]Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,25 %-a.

2)[4] [5]H.k.


Záró rendelkezések4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti „a helyi iparűzési  adóról szóló 14/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet. 


[1]

Módosította a 2/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021.01.23-tól.

[2]

Módosította a 16/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021.01.01-től.

[3]

Módosította a 2/2021. (I.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021.01.23-tól.

[4]

Módosította a 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020.02.29-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 16/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2020. január 1-től.