Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2021. 03. 05 - 2021. 12. 31

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról


Gölle Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 26/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Gölle Községi Önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 46.380 Ft.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.


Novák Márk s.k.                                                   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Gölle, 2021. március 5.

                                                                   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

                                                                                                 jegyző